DEF STAN 81-68/E NEM ALICI STANDARDI

Silikajel, Aktif Kil gibi ürünler yaygın olarak neme hassas ürünlerin korunmasında paket içi nem alıcı olarak kullanılmaktadır. Bu ürünlerin en bilinen test ve ürün tanımlama standartları Amerikan askeri kuvvetlerin geliştirdiği MIL-D-3464E ve Alman askeri kuvvetlerinin geliştirdiği DIN 55473’dür. Bu standartlar özellikle nem alıcı aktif kil paketlerinin ürün özelliklerini tanımlama üzerine yoğunlaşmıştır. Her iki standartta da temel hesaplamalar 1 ünite üzerinden gerçekleştirilmekte olup %40Rölatif nemde havadan 6g nem alabilen nem alıcı miktarı olarak tanımlanır. Aynı zamanda 1 ünite nem alıcı %20rölatif nemde de havadan 3 g nem alabilmelidir.

Bu nem alıcı test standartlardan başka İngiliz askeri kuvvetlerinin yayınladığı nem alıcı tanımlama standardı DEF STAN 81-68/E’dir. Bu standart diğer standartlardan farklı olarak temel nem alıcıyı Silikajel olarak tanımlamaktadır. Silikajelin nem alma kapasitesini %50 rölatif nemde havadan %27 olarak tanımlarken aktif kilin kapasitesini %20 olarak kabul eder. Buradan eş değer silikajel ve aktif kil miktarları 1.35 çarpım faktörü ile hesaplanır. Örneğin 100g silikajel paketine muadil olarak 135g aktif kil paketi önerilir. Bu çevirim faktörü ile yapılan hesaplama sonuçları MIL ve DIN standardı ile karşılaştırıldığında 25g silikajel 33.8g aktif kil paketine eş değer bulunurken MIL ve DIN standardında bu değer 1 ünite kil içeriğine yakındır. Buradan 3 standartta da önerilen paket boyutlarının birbirleri ile yaklaşık olarak uyumlu olduğu, MIL ve DIN standardına uygun olarak üretilen aktif kil paketlerinin performans değerlerinin DEF STAN 81-68/E standardını da karşılayabileceği söylenebilir.

Desi Kimya Ar-Ge ekibi olarak, ürünlerimiz hakkında yayınlanan tüm uluslar arası standartları güncel bir şekilde takip etmekte ve müşterilerimize bu standartlara uygun ürünler önermeye ve üretmeye devam etmekteyiz.

Tüm Haberleri Göster »