OKSİJEN ABSORPSİYON KAPASİTESİ TAYİNİ

Oksijen hayatın ayrılmaz bir parçası olarak havanın yaklaşık %21’lik bölümünü oluşturur. Serbest halde oksijen kimyasal oksitleme gücü nedeniyle oldukça reaktif bir maddedir. Bu nedenle elektronca zengin doymamışlık içeren organik kimyasallar ve doğada oksitleri halinde bulunan ancak insan eliyle elementel hale getirilmiş metaller havada bulunan oksijenle reaksiyona girme mehilindedirler. Bu oksitleyicilik özelliği nedeniyle oksijen ile uzun süre bir arada kalan gıda ürünlerinde ekşime ve bozulma, metal ürünlerde ise oksitlenme (korozyon-pas) meydana gelir. Havada bulunan oksijen miktarı ne kadar az olursa bu istenmeyen reaksiyonlar o kadar yavaşlar.

Desi Kimya Ar-Ge ekibi olarak uzun yıllardır gıda ve metal ürünlerin oksijene karşı korunması için geliştirdiğimiz Freshpak oksijen absorber ürünlerini üretmekteyiz. Bu ürünlerin oksijen absorpsiyon kapasitesinin tespiti için şekilde görülen test düzeneği ve test yöntemi Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturulmuştur.

Bu yöntemde bir ayırma hunisi içerisine Freshpak paketi asılmakta ve hava sızdırmaz bir şekilde kapatılarak renklendirilmiş su içerisine şekilde görüldüğü gibi daldırılmaktadır. Havanın hacimce %21’lik bölümü oksijenden oluştuğu için Freshpak oksijeni absorpladıkça havanın hacmi azalmakta ve vakum etkisi ile su yükselmektedir. Ayırma hunisinde biriken suyun hacminden Freshpak’in havadan absorpladığı oksijen miktarı ve absorpsiyon kapasitesi hesaplanmaktadır.

Desi Kimya Ar-Ge ekibi olarak, ürünlerin stok ve sevkiyat koşullarında en iyi şekilde korunmasını sağlayacak ürünleri geliştirmeye ve bu ürünlerin etkinliklerini en doğru şekilde analiz etmek için yeni test yöntemleri geliştirmeye devam etmekteyiz.

Tüm Haberleri Göster »