VCI Powder

Desi Powder 201 ve 203 VCI ürünleri toz formda etkin VCI korozyon inhibitörleridir. %100 konsantre olan Desi Powder 201 ve 203, ulaşılması zor çıkıntılar, çukurlar, kabin ve boru içleri gibi bölgelerde aktif olarak korozyonu engellemek için tasarlanmıştır.

  • Kromat, nitrit ve ağır metal türevi, çevre ve insan sağlığına zararlı hiçbir içerik bulundurmazlar.
  • 24 aya kadar uzun dönemli, devamlı bir koruma sağlarlar
  • Uzun dönemli moleküler bir film tabakası oluşturarak metali korozyona karşı inhibe ederler.
  • En efektif uygulama, kapalı ortamlarda kuru toz formunda pulvarize edilerek sağlanmaktadır.
  • Basınçlı hava ve su ile kolayca temizlenir.
  • Sevkiyat süresince buharlaşan aktif toz malzeme devamlı olarak film kalınlığını sabit tutar, boyalı veya kaplı yüzeylerde de etkin koruma sağlarlar.

UYGULAMA ALANLARI

  • Boru, tüp ve silindirik yapılarda
  • Kazan, tank, depo, motor ve kompresörlerin iç yüzeylerinde
  • Hidrostatik test sonucu ekipmanların korunmasında
  • Geniş yüzeyli, büyük yapıların sevkiyat korumalarında