Silikajel

Yüksek kapasiteli sentetik absorbanlardandır. Kuru ortam istenilen her noktada kullanılan rutubeti yüksek verimlilikle bünyesinde tutan malzemelerdir.

Mikroskobik olarak incelendiğinde , mikro düzeyde gözeneklerden (porlar) ve kılcal bir ağ sisteminden oluşmaktadır. Bu özelliğine bağlı olarak yüksek yüzey alanına sahip granül formundaki inert malzemelerdir. Fiziksel absorbsiyon yöntemi ile rutubeti ve por yapısından girebilecek molekül çapına sahip gaz moleküllerini kendine çeker ve mikro gözeneklerde yoğunlaştırarak tutar.

Üretimini yapmakta olduğumuz silikajeller, büyük özenle tasarlanarak maksimum verimi almak amaçlanmaktadır. Ürünlerimiz inert (reaksiyona girmeyen – eylemsiz) ve kesinlikle toksik olmayan malzemelerdir.

Ürettiğimiz beyaz silikajellerin yanısıra , görsel kontrol imkanı tanıyan mavi ve turuncu indikatörlü silikajelleri de dünya standartlarında üretmekteyiz.

KULLANIM ALANLARI

  • Endüstriyel hava kurutma sistemleri (sülfonasyon tesis kolonları, kurutma sistemleri...vs),
  • Trafolarda
  • İstenmeyen gazların uzaklaştırılmasında,
  • Rutubet istenmeyen her tür ortamda,
  • İlaçlarda,
  • Gıda ürünlerinin korunmasında,
  • Elektronik Malzemelerin korunmasında,
  • Hassas birçok malzemenin kuru ve güvenli saklanmasında.